NUR HANAN BINTI AB. RAHIM

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Tanah Merah

Emel: pph_tanahmerah@yahoo.com
Tel: 099503600