NOR IZWANIE BINTI AWANG

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: izwanie_nor@yahoo.com
Tel: 097416000