Shamsuri Bin Hamzah

Pegawai Penguatkuasa
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: shamsuri@kpdnhep.gov.my
Tel: 09-7416033